Stemte portrett i Propellhallen!

Stemte  portrett  i  Propellhallen!

Av og til er det godt å gå to skritt tilbake, og gi seg sjølv nokre utfordringar som ikkje nødvendigvis passar inn i løypa. Det kan leie deg på heilt nye vegar! I fleire år har eg hatt hovudfokus på maleriet som utrykksmiddel, og då helst vinkla mot det svært intuitive. Dette har vore, og er, viktig for meg, fordi eg meiner at di meir open eg er for det som intuitivt kjem til meg medan eg malar, di betre og meir ekte blir bileta. Det er også...

Read More